Kill all the enemies on the screen to progress. Mouse key to aim and shoot. Space bar to reload.


           

Thể loại: 1 Player, Game Hanh Dong, First Person Shooter, Flash, Guns, Shoot 'Em Up, Game Ban Sung,
Chơi game Fatal Trap 2 màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Fatal Trap 2 trên Facebook


Nhúng game Fatal Trap 2 vào web/blog

Game cùng thể loại


ab