Feed the croc babies. You must make 10 points to move to the next round. Use Mouse to interact.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Feed th eCroc trên Facebook


Nhúng game Feed th eCroc vào web/blog

Game cùng thể loại