Franky is on a mission to eat the world! Arrow keys to move/swim.


           

Thể loại: 1 Player, Fish, Flash, Water,
Chơi game Franky the Fish màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Franky the Fish trên Facebook


Nhúng game Franky the Fish vào web/blog

Game cùng thể loại