Old flash retro remake of Galaga! Left / Right Arrow Keys - Move. Spacebar - Shoot.


Thảo luận và chia sẻ game Galaga trên Facebook


Nhúng game Galaga vào web/blog

Game cùng thể loại