Old flash retro remake of Galaga! Left / Right Arrow Keys - Move. Spacebar - Shoot.


           

Thể loại: 1 Player, Aircraft, Arcade, Flash, Flying, Shoot 'Em Up,
Chơi game Galaga màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Galaga trên Facebook


Nhúng game Galaga vào web/blog

Game cùng thể loại