Bạn của mình đã bị bắt, hãy giúp gấu con cưu bạn. Sử dụng các phím mũi tên để tránh chướng ngại vật nhé

     
Thể loại: 1 Player,

Thảo luận và chia sẻ game Gấu con cứu bạn trên Facebook

Chi tiết game Gấu con cứu bạn

Game: Gấu con cứu bạn
Số lần đã chơi: 7232
Bảng xếp hạng game: Gấu con cứu bạn

Nhúng game Gấu con cứu bạn vào web/blog

Game cùng thể loại