Gấu con tham hiểm đại dương. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi oxy gần hết hãy di chuyển lên trên mặt nước để lấy oxy


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Gấu con phiêu lưu màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Gấu con phiêu lưu trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Gấu con phiêu lưu

Nhúng game Gấu con phiêu lưu vào web/blog

Game cùng thể loại