try to bring down as much gems as you can. This game is played with mouse only.


           

Thể loại: 1 Player, Flash, Game Ban Sung,
Chơi game Gem Rush màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Gem Rush trên Facebook


Nhúng game Gem Rush vào web/blog

Game cùng thể loại