Help the boy avoid the red gems as much as possible. W,A,S,D / Arrow keys - To move or avoid the red and orange gems. Mouse key - To collect the blue and green gems.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Gemstyle trên Facebook


Nhúng game Gemstyle vào web/blog

Game cùng thể loại