Giúp kẻ say rượu cầm vững cốc bia nhé. Sử dụng chuột để chơi.


          

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Giúp kẻ say màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Giúp kẻ say trên Facebook


Nhúng game Giúp kẻ say vào web/blog

Game cùng thể loại