Lex the monster hunter fights off goblins and other such evil. Arrow Keys - Move. Z - Shield. X - Punch / Kick. C - Sword.


           

Thể loại: 1 Player, Game Hanh Dong, Game Danh Nhau, Flash, Sword,
Chơi game Goblins Heart màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Goblins Heart trên Facebook


Nhúng game Goblins Heart vào web/blog

Game cùng thể loại


ab