Giúp goku tiêu diệt nhiều quả bí ma để lấy nhiều ngọc rồng nhé. Sử dụng chuột trái để bắn


           

Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game Goku tìm ngọc rồng màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Goku tìm ngọc rồng trên Facebook


Nhúng game Goku tìm ngọc rồng vào web/blog

Game cùng thể loại


ab