Get around the truck in the shortest time. Up Arrow Key - Accelerate. Left / Right Arrow Keys - Turn. Down Arrow Key - Brake / Reverse.


Thảo luận và chia sẻ game JCB Rally trên Facebook


Nhúng game JCB Rally vào web/blog

Game cùng thể loại