Jerry đã lấy được pho mát, nhưng đã bị lạc trong mê cung. Hãy giúp Jerry chạy trốn thật nhanh nhé. Sử dụng chuột click vào đường đi để xoay ghép chúng thành con đường giúp Jerry về nhà

     
Thể loại: 1 Player,

Thảo luận và chia sẻ game Jerry vượt mê cung trên Facebook

Chi tiết game Jerry vượt mê cung

Game: Jerry vượt mê cung
Số lần đã chơi: 12006
Bảng xếp hạng game: Jerry vượt mê cung

Nhúng game Jerry vượt mê cung vào web/blog

Game cùng thể loại