Giúp kẻ đào tẩu tránh và tiêu diệt các kẻ cản đường nhé. Space để bắn, mũi tên bàn phím lên để nhảy, nhấn 2 lần để nhảy cao, nhấn 3 lần và giữ để lơ lửng


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Kẻ đào tẩu màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Kẻ đào tẩu trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Kẻ đào tẩu

Nhúng game Kẻ đào tẩu vào web/blog

Game cùng thể loại


ab