Eliminate all your enemies! A - Left Attack. D - Right Attack.

     
Thể loại: 1 Player, Game Hanh Dong, Game Danh Nhau, Flash, Sword, Timing Game,

Thảo luận và chia sẻ game Kendo Master trên Facebook

Chi tiết game Kendo Master

Game: Kendo Master
Số lần đã chơi: 2644
 

Nhúng game Kendo Master vào web/blog

Game cùng thể loại