Send as many elephants as you can to your enemy's camp to win. Player 1: W - Up. S - Down. D - Run Elephant. Player 2: Up Arrow Key - Up. Down Arrow Key - Down. Left Arrow Key - Run Elephant.


           

Thể loại: 1 Player, 2 Players, Game Hanh Dong, Animal, Game Danh Nhau, Flash, Kids,
Chơi game Khan Kluay - Kids War màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Khan Kluay - Kids War trên Facebook


Nhúng game Khan Kluay - Kids War vào web/blog

Game cùng thể loại


ab