Sử dụng bàn phím mũi tên để di chuyển khối hình vào vị trí yêu cầu.


Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Khối hình tìm vị trí trên Facebook


Nhúng game Khối hình tìm vị trí vào web/blog

Game cùng thể loại