" name="description"/> Choi game kill bill 2 - Tro choi kill bill 2 tai choi game

Introduction game Kill Bill 2:
Slice! Slice! and Slice! and more Slice!
Guide:
Arrow keys - Slice


           

Thể loại: Game Ninja, Killing, Gore, Flash, 1 Player,
Chơi game Kill Bill 2 màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Kill Bill 2 trên Facebook


Nhúng game Kill Bill 2 vào web/blog

Game cùng thể loại