Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển, A tấn công, D phòng thủ, S đổi vũ khí. Xem thêm trong game


Thảo luận và chia sẻ game Ky sĩ giáp đỏ trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Ky sĩ giáp đỏ

Nhúng game Ky sĩ giáp đỏ vào web/blog

Game cùng thể loại