Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển, A tấn công, D phòng thủ, S đổi vũ khí. Xem thêm trong game


           

Thể loại: Game Hanh Dong, 1 Player,
Chơi game Ky sĩ giáp đỏ màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Ky sĩ giáp đỏ trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Ky sĩ giáp đỏ

Nhúng game Ky sĩ giáp đỏ vào web/blog

Game cùng thể loại


ab