Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển, A tấn công, D phòng thủ, S đổi vũ khí. Xem thêm trong game

     
Thể loại: Game Hanh Dong, 1 Player,

Thảo luận và chia sẻ game Ky sĩ giáp đỏ trên Facebook

Chi tiết game Ky sĩ giáp đỏ

Game: Ky sĩ giáp đỏ
Số lần đã chơi: 18999
Bảng xếp hạng game: Ky sĩ giáp đỏ

Nhúng game Ky sĩ giáp đỏ vào web/blog

Game cùng thể loại