Khoai tây bị lạc vào xứ quỷ, hãy giúp bạn đó thoát khỏi xứ xớ đó nhé. Sử dụng chuột click vào hình ảnh mở đường cho khoai tây


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Lạc vào xứ quỷ màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Lạc vào xứ quỷ trên Facebook


Nhúng game Lạc vào xứ quỷ vào web/blog

Game cùng thể loại