Cùng vào bếp làm bánh triffle. Sử dụng chuột làm theo hướng dẫn trong game.


           

Thể loại: Game Nau An, 1 Player,
Chơi game Làm bánh triffle màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Làm bánh triffle trên Facebook


Nhúng game Làm bánh triffle vào web/blog

Game cùng thể loại


ab