Cùng vào bếp làm bánh triffle. Sử dụng chuột làm theo hướng dẫn trong game.


Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Làm bánh triffle trên Facebook


Nhúng game Làm bánh triffle vào web/blog

Game cùng thể loại