See how fast you can get down the river. Up Arrow - Move Up. Down Arrow - Move Down. Right Arrow - Accelerate. Left Arrow - Brake / Splash. Spacebar - Jump. 1, 2, 3 - Perform tricks.


           

Thể loại: 1 Player, Advergames, Animal, Flash, Fun, Water,
Chơi game Leaf Boarding màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Leaf Boarding trên Facebook


Nhúng game Leaf Boarding vào web/blog

Game cùng thể loại


ab