Lính chắn mìn không để mìn lọt qua phía mình. Sử dụng bàn phím mũi tên để chơi


          

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Lính chắn mìn màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Lính chắn mìn trên Facebook


Nhúng game Lính chắn mìn vào web/blog

Game cùng thể loại