Why play as Mario when you can take the role of Luigi. Arrow Keys - Move. Spacebar - Jump.


           

Thể loại: 1 Player, Arcade, Flash, Game Mario,
Chơi game Luigi's Day màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Luigi's Day trên Facebook


Nhúng game Luigi's Day vào web/blog

Game cùng thể loại