Giúp mario cho chú khủng long của mình ăn nhé. Sử dụng chuột để chơi


Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Mario cho khủng long ăn trên Facebook


Nhúng game Mario cho khủng long ăn vào web/blog

Game cùng thể loại