Cute Super Mario Bros fly and shoot game. Arrow keys- To move. Space bar- To fire.


           

Thể loại: 1 Player, Arcade, Evade, Flash, Flying, Shoot 'Em Up,
Chơi game Mario Fly màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Mario Fly trên Facebook


Nhúng game Mario Fly vào web/blog

Game cùng thể loại


ab