Giúp mario nhặt nhiều hoa quả tích trữ nhé, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và tránh các con vật đang canh giữ nhé


           

Thể loại: Game Mario, 1 Player,
Chơi game Mario nhặt quả màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Mario nhặt quả trên Facebook


Nhúng game Mario nhặt quả vào web/blog

Game cùng thể loại