Giúp mario bảo vệ chiếc bánh và công chúa. Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển, phím cách Space để đập


           

Thể loại: Game Mario, 1 Player,
Chơi game mario phòng thủ màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game mario phòng thủ trên Facebook


Nhúng game mario phòng thủ vào web/blog

Game cùng thể loại


ab