Giúp mario bảo vệ chiếc bánh và công chúa. Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển, phím cách Space để đập


Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game mario phòng thủ trên Facebook


Nhúng game mario phòng thủ vào web/blog

Game cùng thể loại