Giúp mario trốn khỏi kim tự tháp. Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển, X để bắn


           

Thể loại: Game Mario, 1 Player,
Chơi game mario trốn thoát kim tự tháp màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game mario trốn thoát kim tự tháp trên Facebook


Nhúng game mario trốn thoát kim tự tháp vào web/blog

Game cùng thể loại


ab