Game chiến thuật nấm lùn coi vườn. Lũ sâu ngày càng hoành hành, sử dụng chuột chọn nấm để đặt vào các vị trí chiến thuật canh gác nhé. Chọn bản đồ, chọn cấp độ để chơi.


Thảo luận và chia sẻ game Nấm lùn coi vườn trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Nấm lùn coi vườn

Nhúng game Nấm lùn coi vườn vào web/blog

Game cùng thể loại