Bảo vệ trái đất trước sự tấn công của người bọ. Bàn phím mũi tên trái phải để di chuyển, Space để bắn


Thảo luận và chia sẻ game Người bọ tấn công trên Facebook


Nhúng game Người bọ tấn công vào web/blog

Game cùng thể loại