Bảo vệ trái đất trước sự tấn công của người bọ. Bàn phím mũi tên trái phải để di chuyển, Space để bắn


           

Thể loại: Game Hanh Dong, 1 Player,
Chơi game Người bọ tấn công màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Người bọ tấn công trên Facebook


Nhúng game Người bọ tấn công vào web/blog

Game cùng thể loại


ab