Giúp người sắt tiêu diệt không tặc bảo vệ máy bay. Sử dụng chuột để bay, chuột trái vào không tặc để bắn, Space gọi máy bay hỗ trợ


           

Thể loại: 1 Player, Game Sieu Nhan,
Chơi game Người sắt cứu máy bay màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Người sắt cứu máy bay trên Facebook


Nhúng game Người sắt cứu máy bay vào web/blog

Game cùng thể loại


ab