Giúp người sắt tiêu diệt không tặc bảo vệ máy bay. Sử dụng chuột để bay, chuột trái vào không tặc để bắn, Space gọi máy bay hỗ trợ


Thảo luận và chia sẻ game Người sắt cứu máy bay trên Facebook


Nhúng game Người sắt cứu máy bay vào web/blog

Game cùng thể loại