Người sắt lego hành động. Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển, phím Space (phím cách) để bắn


Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Người sắt lego trên Facebook


Nhúng game Người sắt lego vào web/blog

Game cùng thể loại