Phiêu lưu cùng người tuyết. Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển, phím cách (Space) để bắn.


           

Thể loại: Adventure, 1 Player,
Chơi game Người tuyết phiêu lưu màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Người tuyết phiêu lưu trên Facebook


Nhúng game Người tuyết phiêu lưu vào web/blog

Game cùng thể loại