Hãy đóng vai người nhân viên rạp chiếu phim, phục vụ đồ ăn và bán vé một cách nhanh nhất nhé. Sử dụngc chuột để chơi


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Nhân viên rạp chiếu phim màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Nhân viên rạp chiếu phim trên Facebook


Nhúng game Nhân viên rạp chiếu phim vào web/blog

Game cùng thể loại