Cùng F16 thực hiện nhiệm vụ của mình. Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển, giữ Space để bắn


Thảo luận và chia sẻ game Nhiệm vụ F16 trên Facebook


Nhúng game Nhiệm vụ F16 vào web/blog

Game cùng thể loại