Giúp thiên thần hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách tiêu diệt quỷ trên thiên đường nhé.Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển, Z - nhảy, X bắn, giữ X càng lâu để tăng sức mạnh


Thảo luận và chia sẻ game Nhiệm vụ thiên thần trên Facebook


Nhúng game Nhiệm vụ thiên thần vào web/blog

Game cùng thể loại