The little ninja hero comes and kills. Arrow keys to move. Space bar to shoot.


           

Thể loại: 1 Player, Game Hanh Dong, Adventure, Arcade, Beat 'Em Up, Game Danh Nhau, Flash, Monsters, Game Ninja, Platforms, Worms,
Chơi game Ninja Assassin 1 màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Ninja Assassin 1 trên Facebook


Nhúng game Ninja Assassin 1 vào web/blog

Game cùng thể loại


ab