Play matchmaker of love. Arrow keys to move. Space bar to shoot.


           

Thể loại: 1 Player, Evade, Flash, Love, Matching Game, Game Ninja,
Chơi game Ninja Cupid màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Ninja Cupid trên Facebook


Nhúng game Ninja Cupid vào web/blog

Game cùng thể loại


ab