Giúp ninja tiêu diệt hết bọn quái nhé. Sử dụng bàn phím mũi tên để di chuyển


           

Thể loại: Game Ninja, 1 Player,
Chơi game Ninja đến từ hành tinh khác màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Ninja đến từ hành tinh khác trên Facebook


Nhúng game Ninja đến từ hành tinh khác vào web/blog

Game cùng thể loại


ab