Chop the ice blocks as they slide towards you. Use Spacebar to build power and chop.


           

Thể loại: 1 Player, Animal, Bear, Flash, Ice, Game Ninja, Smash, Timing Game,
Chơi game Ninja Ice Chop màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Ninja Ice Chop trên Facebook


Nhúng game Ninja Ice Chop vào web/blog

Game cùng thể loại


ab