Giúp ninja tiêu diệt kẻ thù và qua bài nhé. Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển; A,S,D để tấn công. Space để bắt đầu chơi


           

Thể loại: Game Ninja, 1 Player,
Chơi game ninja nổi giận màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game ninja nổi giận trên Facebook


Nhúng game ninja nổi giận vào web/blog

Game cùng thể loại


ab