Nhiệm vụ của nữ cung thủ là tiêu diệt các con ác thú trên đường. Sau khi bắn xong bạn phải chú ý để lấy mũi tên. Sử dụng chuột để ngắm bắn, bàn phím mũi tên để di chuyển


           

Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game Nữ cung thủ màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Nữ cung thủ trên Facebook


Nhúng game Nữ cung thủ vào web/blog

Game cùng thể loại