Nhiệm vụ của nữ cung thủ là tiêu diệt các con ác thú trên đường. Sau khi bắn xong bạn phải chú ý để lấy mũi tên. Sử dụng chuột để ngắm bắn, bàn phím mũi tên để di chuyển


Thảo luận và chia sẻ game Nữ cung thủ trên Facebook


Nhúng game Nữ cung thủ vào web/blog

Game cùng thể loại