A panda's gotta learn to ride life's spinning wheels if he wants to reach the top! Arrow keys to move. Space bar to jump.


           

Thể loại: 1 Player, Animal, Collecting Games, Flash, Panda, Platforms,
Chơi game Panda Dancing màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Panda Dancing trên Facebook


Nhúng game Panda Dancing vào web/blog

Game cùng thể loại


ab