Giúp Phantom tiêu diệt các con ma nhanh nhất nhé, sử dụng chuột ngắm bắn, xem thêm hướng dẫn trong game


           

Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game Phantom hành động màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Phantom hành động trên Facebook


Nhúng game Phantom hành động vào web/blog

Game cùng thể loại