Giúp phi thuyền gấu trúc tiêu diệt kẻ địch và thu thập ngọc bích nhé. Sử dụng chuột để chơi


           

Thể loại: Adventure, 1 Player,
Chơi game Phi thuyền gấu trúc màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Phi thuyền gấu trúc trên Facebook


Nhúng game Phi thuyền gấu trúc vào web/blog

Game cùng thể loại


ab