Phiêu lưu trên mặt trăng. Sử dụng bàn phím mũi tên hoặc các phím A,S,D,W để di chuyển; phím cách (space) để bay; chuột trái bắn


           

Thể loại: Adventure, 1 Player,
Chơi game Phiêu lưu mặt trăng màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Phiêu lưu mặt trăng trên Facebook


Nhúng game Phiêu lưu mặt trăng vào web/blog

Game cùng thể loại


ab