Bạn hãy bố trí những người lính đặc chủng vào những vị trí thích hợp để ngăn chặn bọn Zombie nhé. Sử dụng chuột để chơi


           

Thể loại: Game Chien Thuat, 1 Player,
Chơi game Phòng tuyến Zombie màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Phòng tuyến Zombie trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Phòng tuyến Zombie

Nhúng game Phòng tuyến Zombie vào web/blog

Game cùng thể loại


ab