Bạn hãy bố trí những người lính đặc chủng vào những vị trí thích hợp để ngăn chặn bọn Zombie nhé. Sử dụng chuột để chơi


Thảo luận và chia sẻ game Phòng tuyến Zombie trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Phòng tuyến Zombie

Nhúng game Phòng tuyến Zombie vào web/blog

Game cùng thể loại