Hoàn thành các nhiệm vụ trong các lần phục kích khác nhau nhé. Chuột trái để bắn, Space để ngắm, R thay đạn


           

Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game Phục kích màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Phục kích trên Facebook


Nhúng game Phục kích vào web/blog

Game cùng thể loại