Game pikachu kinh điển. Hãy chọn 2 con vật giống nhau mà không bị vật cản trước khi hết thời gian nhé. Trên PC sử dụng chuột để chơi, trên mobile chạm để chơi


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game pikachu màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game pikachu trên Facebook


Nhúng game pikachu vào web/blog

Game cùng thể loại


ab